אוראל שם טוב ודורון ניר

 הפרויקט עוסק בחקר ופיתוח דבקים ביולוגיים ביו-פולימריים, המתכלים ביולוגית, ליישום בהדבקת עצמות שעברו טראומה (שברים, סדקים וכד').

מטרת עבודת המחקר היא לפתח 'מסג-התך חם' שעל בסיס פולימרי ביולוגי ביו-קומפטיבילי וביו-מתכלה, להדבקה-ריפוי של שברים וסדקים בעצמות חיות, שנוצרו כתוצאה מפגיעה מכנית טראומתית. 

מדובר על טכניקה של הדבקה-קיבוע עם 'דבק חם' של רשתות לרקמה רכה, באירוע של בקע במעטפת הקיבה (הרניה), כאשר בתום הריפוי נספג הדבק הביולוגי ברקמות הגוף החי.