אור אסייג

המעבר מרכבי מירוץ בעלי מנועי בעירה לרכבים עם מנועים חשמליים, יצר פער חוויתי עבור הצופים במרוצים. אלמנטים רבים כמו סאונד, ריח ואסתטיקה, אשר יצרו את החוויה ואת המשיכה של הצופים לתחום משתנים ואף נעלמים. הפרויקט מציע מענה לפער הזה באמצעות יצירת אלמנטים חווייתיים שמעניקים שפה חדשה לרכב חשמלי ומגבירים את החוויה דינמית של הצופה. מרכיב מרכזי בעיצוב הפרויקט הוא מתן אופי חייתי לרכב על-ידי שינוי צורתו בהתאם לתנאי המסלול – בעת הבלימה משקל הרכב נע קדימה ושלדת הרכב מתכווצת ומרחיבה את נפח הכנפיים. בעקבות כך נוצר חיכוך מוגבר עם האוויר והצמדת הרכב לקרקע. מופע של פריסה והתכווצות נותן לצופה אינדיקציה מדויקת על מצב הרכב בכל רגע נתון במסלול בבלימה.