אור ונטורה

באמצעות תכנון ועיצוב של סדרת אריחים מסוג אבנים משתלבות, פיתחה אור ונטורה הצעה לארגון וסידור מחדש של המדרכה במרחב העירוני. השימוש באריחים המאפשרים צמיחה מתוך האריח עצמו נועד לשנות את הרכב ואופי
המדרכות לטובת הגדלת שטח הפנים הירוק בערים. סדרת האריחים מתווה שיטת תכנון וריצוף חדשה, ששומרת על מישוריות המדרכה ואחידות בהרכבת האלמנטים בה לאורך זמן. הסדרה מורכבת משישה סוגי אריחים, ובאמצעות התאמה צורנית של היחידות לאילוצי המרחב העירוני ותכתיבי העיריות והקבלנים, ניתן להרכיב מערכים משתנים של אלמנטים, ביניהם – מדשאות, תאורה, מיקום תמרורים, חיבור לצינורות ניקוז, וסימוני נגישות ללא שינויים במדרכה. השפה הויזואלית האחידה של משפחת האריחים הפונקציונלית ברחובות, ושילוב הלבנים הירוקות המאפשרות צמיחה, נועדו לתרום להרחבת השטחים הירוקים המשותפים ולקדם.