גל חלואני

מחקר זה בוחן את האימות של פלטפורמת מיקור המונים לתמלול מסמכים גנאולוגיים היסטוריים בחברת MyHeritage.  על ידי ניצול בסיס המשתמשים של החברה, נשאף לשפר את היעילות והפרודוקטיביות של תהליך התמלול. המחקר יבחן את האפקטיביות של גישה זו על ידי מדידת איכות התוכן המתומלל, קצב ייצור הנתונים וההשלכות התקציביות הנלוות לשתי קבוצות מחקר. 

המחקר מגלה כי מינוף בסיס המשתמשים מגדיל משמעותית את ייצור הנתונים ומפחית עלויות מבלי לפגוע באיכות. הממצאים תומכים בהיתכנות וביתרונות של מיקור המונים ביצירת תוכן גנאלוגי, ומציעים תובנות לפרויקטים ומחקר עתידיים בתחום.