דבורה חנונה

בפרויקט הגמר שלה, דבורה מתמקדת בטקס ההבדלה. 

טקס זה מתקיים בסוף השבת ומבדיל בין יום השבת – יום טהור, לשאר ימות השבוע שהם ימי חול.

ההבדלה מורכבת מכמה שלבים: הדלקת נר, ברכות שתיית היין וריח בשמים. כל השלבים אמורים לעזור לנשמה היתרה שמקבלים בשבת להיפרד בשלום.

התכשיטים בקולקציית הגמר של דבורה הם חיבור של חומרים המייצגים את ימי החול (הזכוכית) והקדושה (המתכת). 

האובייקטים לא מיועדים לשימוש טקסי. הם זיכרון של מנהגים ופעולות הנעשות במהלך הטקס עם קצת הומור ואירוניה.