דנית משעני ורותם מטיב

פרויקט זה דן בייעול תהליכי גיוס לתחום המסעדנות באמצעות מערכות מידע. במהלכו נבדקו לעומק אלגוריתמי מיון שונים אשר יכולים לסייע בבניית מודל חיזוי ל"עובד האידיאלי". המודל הנבחר הוא VOBN. 

באמצעות ריאיונות עומק, תצפיות ועיבוד נתונים טבלאיים, נבנתה הצעה לאופן מימוש האלגוריתם בתהליכי הגיוס בחברה לטובת שיפור איכות העובדים וייעול הזמנים.