הדיה גרמי

בין גוף האדם הנע – המשנה צורה, לבין הבגד העוטף אותו – הקבוע בצורתו, מתקיימים יחסים. אך בגד שצורתו נגזרת מכל התנוחות האפשריות, המעודד חופש תנועה, הוא בלתי אפשרי. רוב הבגדים מותאמים לתנוחת עמידה זקופה, ובמקביל מגדירים אותה כברירת המחדל -– מכתיבים את שפת הגוף. הבגדים בפרויקט זה מותאמים לתנוחות אחרות.