ליאור וולף

הכלב הינו חיה דיכרומטית אשר מסוגלת להבחין בין צבעים ותבניות. שני צבעים בולטים בתחום הינם הצבעים כחול וצהוב. מטרת המוצר היא לקשר התניה חיובית לצבע הכחול
והתניה שלילית לצבע צהוב. המוצר הוא מכשיר לחלוקת מנות אוכל יומיות לכלבים. הוא כולל מערכת המחליפה צבעים בהתאם לפעולה שאותה הוא מבצע – כאשר הוא מוציא לכלב מנת אוכל, הוא נצבע בצבע כחול, דבר היוצר התניה חיובית לכלב בקשר עם הצבע הכחול. ביתר הזמן, בו הכלב מסוגל להריח את האוכל, אולם הוא לא מקבל אותו, המכשיר נצבע בצהוב על רקע התבנית ובכך נוצרת התניה בין הצבע הצהוב והתבנית שלו לתחושת תסכול ולמצב שלילי עבור הכלב. המכשיר הינו בעל בסיס רחב המאפשר יציבות על הקרקע וכן התנגדות לכלב בזמן האכילה. בבסיסו חומר עם חיכוך גבוה אשר מונע החלקה של המוצר בזמן האוכל. בחזית ממוקמת קערת אוכל כאשר ברקע הקערה קיים לוח המחליף צבעים, כך שההתניה לא נוצרת כלפי הצבע בלבד (אשר עלול להופיע סתם כך בעולם) אלא לצבע בצירוף התבנית הספציפית. מאחורי לוח הצבעים קיים מיכל אחסון המכיל כמות אוכל לשבוע, שנועד להפחית את ההתעסקות האנושית בזמן האילוף, ובכך למנוע הפרעה להתניות. המוצר מאפשר לנו ליצור שפה משותפת של סמלים למין האנושי ולמין הכלבי, כאשר לדוגמא, ולאחר אילוף הכלב, ניתן להעמיד שלט של אין כניסה (בדומה לשלט המוכר לכל הנהגים) בתבנית בצבע צהוב שמעבירה לכלב מסר שלילי. בעזרת פעולת אילוף משלימה פשוטה (של נזיפה בשעת התקרבות לשלט), הכלב ילמד שאין לו גישה אל האזור המסומן.