מנחם רונה, יוני שגיא, קטן אליאור

המטרה המרכזית שלנו בפרויקט הייתה לבצע שינוי נרחב במחלקת התפעול של חברת Airobotics על ידי אפיון טפסי תחזוקה אלקטרוניים למערכת האווירית. בנוסף, לשלב ספריית סרטוני הדגמה אשר מקושרים לפעולות תחזוקה ספציפיות. במהלך העבודה ראינו כי פתרונות אלו צפויים להביא ערך רב לחברה ויתבטאו בהפחתת עלויות, הקטנת טעויות, שיפור יעילות של הטכנאים, כל אלו בנוסף להעלאת מיומנות והגדלת זמינות הציוד.