מריון מוצרנקו

הפרויקט נוצר על מנת לסייע לאנשים העובדים מהבית לייצר מחדש את הגבולות בין החיים האישיים למקצועיים בתוך מרחב העבודה הביתי. עבור אנשים רבים, כניסת העבודה למרחב הביתי יצרה טשטוש גבולות בין חיי הבית לעבודה, שהוביל לתחושה של נוכחות תמידית בעבודה ולעלייה ברמות הלחץ והשחיקה. בתהליך העבודה בחנתי כיצד ניתן לתחום את הגבולות השקופים של העבודה במרחב הביתי, ולתת מענה אפשרי לשלוש נקודות תורפה שאותן זיהיתי בשלב המחקר: סיום יום העבודה; הוספת תנועה גופנית בזמן ישיבה ממושכת מול המסכים; צורך בתקשורת בין אישית על ידי שימוש ברשתות החברתיות. במסגרת הפרויקט, עיצבה מריון שלושה אובייקטים המהווים הצעה לאמצעי עזר המייצרים "עוגנים" במהלך יום העבודה. האובייקטים נועדו לעזור לעובדים מהבית לייצר שגרה יומית חדשה, הכוללת הפוגות שבהן ניתן לתת מיקוד לצרכים פיזיים ומנטליים במהלך יום העבודה.