נוי דעבול ועדן פרנקל

 

הקנה המצוי גדל במהירות לגובה, מעל פני האדמה, ולרוחב, בהתפרסות שורשיו מתחתיה. 

הוא מתקיים בקבוצות ומשתלט במהירות על סביבתו, ותפוצתו, בקרבת מקורות מים, רחבה. 

 

עליית מפלס הים עשויה להגדיל את אחוז המלח בבתי הגידול הלח של חלקו המערבי של הירקון ולהוות איום על הקנה באזור. בהתאם לכך, הקנה ישתנה לכדי זן חדש- הקנה המלוח. קנה שיפתח יכולת סינון מים מלוחים דרך נקבוביות, והפרשתו על פני שטח הפנים של הצמח. כתוצאה מכך, מופע הקנה המלוח יהיה גבישי- בצבע לבן. הקנה המלוח יהיה מרהיב ביופיו אך יחד עם זאת מתעתע, המליחות בשילוב תכונתו השתלטנית של הקנה תשנה את פני הקרקע באזור הנחל ותיצור תנאי מחייה חדשים שיאתגרו את הפאונה והפלורה באזור.