נועה מור

יריעות זרוקות, עמודי חנייה ומערומים של אובייקטים, מרכיבים יחד סביבה שוממת. שממה היא מאפיין שכיח בנופים עירונים ותעשייתיים. למרות ששממה היא תיאור של מקום ריק וחסר חיים, המונח מכיל בתוכו גם מקורות חומריים ומאפיינים אקולוגים. הסביבה שמור יוצרת, חסרת אדם באופן ממשי אבל בעלת זיכרון של גוף. זיכרון זה נוכח ביריעות הסיליקון השקופות, גודלן מתקרב לפרופורציות של גוף או יצור חי אחר. בנוסף הן חסרות נפח ומשקל אך בגלל הטקסטורה והצבעוניות העמומה נוצרים פני שטח.

 פיסול והדפס, סיליקון, שעווה, גבס, מתכות, פלסטיק.