נטלי חורשנוב

 עוסק בהתמודדות עם אתגר מיחזור של פסולת חקלאית מעורבבת עם שאריות של רשת פלסטית, שנובע מאילוץ שהוא תוצאת לוואי של השימוש ברשתות פלסטיק לכיסוי ותיחזוק של 'בלות' תוצרת חקלאית, לאחר שנקצרת בשדה.  

מטרת העבודה מתמקדת בניצול של הפסולת הזאת (שכיום נשרפת בשדה או עוברת להטמנה כפסולת אשפה) לייצור חומרים דמויי WPC (wood plastic composite), בפרוטוקול שבו היא נאספת בשדה כתערובת חוטי רשתות פוליאתילן שתפוסים בהם חלקי שאריות חציר, נגרסת לחתיכות קטנות, מועברת לתהליך עיבוד מקדים וייחודי של 'פיצוץ קיטור' (steam explosion) האקסטרודר דו-בורגי, והתוצר המופרד של הביו-מסה והפלסטיק משולב בהמשך (בתהליך תירכוב) למטריצה פולימרית ששמנה מייצרים מוצרי פלסטיק עתירים ברכיבי הפסולת החקלאית הממוחזרת.