ניצן בנימין, נועה אלון ודפנה נריה

הבעיה העיקרית שבה עוסק הפרויקט היא תוכנית הכשרה מסורבלת הלוקחת זמן, ללא יכולת מעקב אחר ביצועי המפתח הצעיר בתוכנית זו. לאחר ביצוע המחקר, נמצא כי עיצוב דאשבורד יעיל  המעניק תמונת מצב עדכנית בזמן אמת לדרג הניהולי ואיפיון שלבי ההכשרה בצורה נכונה ומדויקת יותר יעניקו פיתרון לבעיה זו אשר יצמצם את עלויות ההסמכה ויגדיל את מקצועיות העובד.