עדן אבו סייף

עוסק בטיפול פני שטח של חלקיקי אבקה גרוסה-טחונה של גומי מצמיגים משומשים (GTR), כך שניתן יהיה למחזר אותם לשימוש במוצרי גומי חדשים, כולל בצמיגים. מטרת עבודת המחקר היא לפתח תהליך כימי, שבו נוצרת תגובת-שינוי חומרי בפני השטח של חלקיקי ה-GTR, כזו שהופכת אותם כברי מיחזור לשילוב עם חומרי גומי חדשים, לייצור מוצרים שהם עתירי תכולה של גומי ממוחזר.

התהליך שנחקר ומפותח בעבודה זו, נקרא דה-וולקניזציה של הקשרים הכפולים בפני השטח של חלקיקי ה-GTR , כשלאחר מכן נעשית על 'הקשרים הפתוחים' פעולה כימית של קשירת קבוצות אפוקסידיות, המובילה לכדי יצירת קשרים כימיים 'דינאמיים-הפיכים' (מופע חומרי הקרוי 'ויטרימר'), שיש בהם כדי להפוך את החומר התרמוסטי ל- בר-מיחזור ביתר קלות.