(עדן) יונה יופי

השאלות שמלוות את עדן יונה בעבודה קשורות בתחושות לימינליות וחיים מפוצלים בין יעדים שמושכים לכיוונים הפוכים ומשאירים רק את המקום שנשאר ביניהם. תלישות ותקיעות הן המקום של היצור המפרפר ומרחף ונמצא במצב של מתח. המתח מתאזן בנקודות של הישענות, התקרבות והתרחקות, פעולה התלויה בהרבה תנועה אך בכל זאת נשארת במקום. בהצבת האובייקטים יונה דואגת שיתקיים מתח של חומר, ונקודות שמשמשות עוגן למשקל המוחזק בתוכו. 

 וידיאו, רישום, מיצב

https://edenyona.cargo.site/