עומר סוויד, עופר גרוספלד, איתמר ריגל

מטרת העל של הפרויקט הינה שיפור וייעול תהליך ניהול עבודות האחזקה אשר מתקבלות מספקי החברה (Gateways) ומשפיעות בצורה ישירה על לקוחות החברה.

במצב הקיים התהליך הינו ידני ומסורבל, ומשפיע על מתן השירות ללקוחות.

הצוות מיפה את המצב הקיים, בחן חלופות שונות ולבסוף אפיין את החלופה הכדאית ביותר- מערכת חצי אוטומטית, שנבחרה על סמך סימולציות, ניהול סיכונים והשוואות בתחומים שונים.