רימי טנוס

הפרויקט עוסק בחקר ופיתוח תהליך כימי (סינתזה) של קשירת נגזרות כימיות פעילות (הסופחות מתכות – צ'לטורים) לסיבי בדים ואריגי טקסטיל.

מטרת עבודת המחקר היא להקנות לבדים 'המטופלים כימית' יכולות לזיהוי והסרה של יוני מתכות רדיואקטיביים רעילים (של מתכות כבדות בעיקר) שנמצאים במקורות ובמקווי מים 'מזוהמים', אשר יש בהם כדי להוות סכנה בריאותית וסביבתית מאוד גבוהה ומשמעותית.