שיילה צייטלין

(ֱאנֹוָׁשנּות היא חומרניות) materialism is Humanism

בנוף עירוני דיס-אוטופי, תוך סטייה מוחלטת מסביבות עירוניות קונבנציונליות, תפיסת הפרטיות ודינמיקה

חברתית מאותגרת תוך צלילה אל התמכרות האדם לתשומת לב .

אנו כאינדיבידואלים בחברה נתונים ללא הרף לצורות שונות של מדידה והערכה, הן על ידי עצמנו והן על ידי אחרים, התפשטות הטכנולוגיה העצימה את תופעה זו, וגרמה לטשטוש של הקווים בין חיינו הפרטיים לבין המבט הצופה התמידי של הציבור.

החיפוש אחר תשומת לב מגיע לגבהים חסרי תקדים, כל פן בחיי היום-יום מתוכנן בקפידה כדי לתת מענה לתשוקה שאינה יודעת שובע. פרטיות הופכת למושג שנשכח מזמן, כאשר הגבולות בין הציבורי לפרטי מתמוססים לחלוטין. החברה מכוונת את עצמה להתבוננות מתמדת, אנו מחפשים אימות באמצעות רשת מורכבת של מעקב ואינטראקציה.

הפרויקט מציג, את יחסי הגומלין המורכבים בין דינמיקה חברתית לסכנות האינדיבידואליזם בחברה מכורה לתשומת לב. 

במידה ואנו נמשיך במסלול של התמוססות הפרטיות, ובכך נהפוך להיות כחומר מוצג?