שיר כהן

בפסיכולוגיה, מִתְפָּס הוא התהליך בו מידע על העולם, שנקלט על ידי החושים, מנותח ונעשה משמעותי. הפסלים והרישומים ששיר כהן יוצרת הם סוג של הפרעות בתפיסה, הזיות או אשליות, הנובעות מתת המודע שלה. מִתְפָּס היא תערוכה של גרידים, צורות ודוגמאות החוזרות על עצמן. החומרים מגיעים מהמפעל, הם תעשייתיים ובעלי מידה קבועה. האובייקטים אינם רק פורמליסטים, הם נולדו מתוך פונקציה, מתוך החלל הביתי, בתהליך העבודה הם איבדו מהפונקציה שלהם והפכו לחוויה מנטלית בלבד. הפרגוד למשל, נבע מתוך חיקוי של אובייקט ספציפי בעולם. הוא הסב עצמו לאלכסונים הנכנסים אחד בתוך השני וביניהם כלואים דימויים המתארים יצורים ספק אנושיים ספק חייתיים. הפסלים מסווים את תהליך היווצרותם, היד היוצרת אינה נוכחת ויש להם מערכת כללים וחוקים נוקשה. לעומתם, הרישומים שמציצים מתוכם, מזכירים שניתן להפר את החוקים. הם מלוכלכים יותר וחסרי חוקים. 

מיצב רישום פיסול

https://shircohen.net/