שרון לשם

נשיות, אמהות, הזנה. שילוש מילים קדוש, בסיסי ומשומש. מארג רגשי צפוף של חמלה, קבלה ונתינה, התרוקנות. מעגל אינסופי, שחוק ומקורי, מלא אשמה, רצוי ושנוא. על ידי שימוש בשלדים של טקסי הזנה דתיים קיימים, אני מעצבת טקסים חדשים, יוצקת תכנים אישיים ואוניברסליים. דוחסת לדורות הבאים מיומנויות של תסכול, סיפוק, לישה, ואפיית לחם חול ולחם קודש.