שרון רוזנר

כאנשים בוגרים, אנו מגלים שההזדמנויות לפעולות ללא צורך מטריאלי או רציונלי כמעט ונעלמו מחיינו. תשומת הלב שלנו מוקדשת לאילוצים פנימיים וחיצוניים ואנו מוצאים את עצמנו שרויים במצוקת זמן תמידית. מטרת הפרויקט היא לאפשר סיטואציה ילדית לאנשים בוגרים המתבטאת בדיאלוג משחקי בין אדם לחפץ. הפרויקט מאפשר חקירה מתמשכת של אובייקט במרחב, והדרכים שבהן הוא משתנה בהתאם לפעולותיו ומיקומו של האדם ביחס אליו. השינוי ממצב סטטי למצב פעיל,מאפשר להתבונן ולהרגיש את השינוי הויזואלי המתרחש בחלל. הפרויקט שואב השראה מגני שעשועים. התבוננות על פעולות במתקנים השונים, ושפת הצבעים והצורות של הגן הובילה אותי להתמקד ביצירה של אובייקט הנשען על עיקרון סיבוב בסיסי ולהציג דרכו את החשיבות והתרומה של משחקיות גם בחיים הבוגרים. הפרויקט מזמין להשתובב עם האובייקט, למצוא הנאה בתנועה רפטטיבית ללא תכלית ולהתמסר לשינויים צורניים וצבעוניים.