תמר ברנפלד פרצי

בניית תהליך לאיתור אתגרים עבור צוות הריפוי בעיסוק בבית החולים גריאטרי "בית רבקה".

האתגר העיקרי שעלה הוא שינויים תכופים בלוח הזמנים. הפתרון המוצע: דו"ח שיופק על ידי המרפאות בעיסוק מדי בוקר שיאפשר לתכנן את לוח הטיפולים בצורה מיטבית. ההמלצה הינה לבצע תהליך דומה בסקטורים נוספים בבית החולים מדי תקופה.